Max Havelaar getoonzet - Ik zal het hooren
Max Havelaar en musique - Je vais entendre
Hogeschool-Universiteit ANZ 255
(Brussel)

Ivan Goossens (tenor)
Luc Tooten (cello)
Stéphane De May (piano)
Hubert Damen en Els Dottermans (spreekstemmen)
Marsyasensemble
Edmond Saveniers

Met de publicatie van Max Havelaar, 150 jaar geleden, luidde Multatuli een nieuw tijdperk in voor zowel de Nederlandse literatuur als het koloniaal beleid. Zijn werk inspireerde ook een aantal Nederlandse (Julius Hijman, Richard Hol) en Vlaamse (Lodewijk Mortelmans, Karel Albert) toondichters. Voor het eerst zijn al die werken op één cd verzameld. Vijf hedendaagse componisten kregen bovendien de opdracht samen een nieuw werk te creëren op het gedicht "Ik zal het hooren", waarbij elk één strofe voor zijn/haar rekening nam.

La publication "Multatuli" de Max Havelaar, il y a 150 ans, a ouvert une ère nouvelle à la fois pour la littérature néerlandaise et la politique coloniale. Son travail a également inspiré un certain nombre de compositeurs Néerlandais (Julius Hijman, Richard Hol) et Flamands (Lodewijk Mortelmans, Karel Albert) . Cinq compositeurs contemporains se sont également vus confiés la composition d'une oeuvre de concert sur le poème "Ik zal het hooren" ("Je vais entendre"), où chaque musicien à utilisé une strophe.

1 Julius Hijman : De Japanse steenhouwer voor tenor en tien blaasinstrumenten (Le tailleur de pierre japonais pour ténor et dix vents, 1969) - 12:53
2 Gilbert Huybens / Maarten Van Ingelgem / Petra Vermote / Johan Sluys / Erika Budai  : Ik zal het hooren voor tenor, cello en piano (Je vais entendre, 2010) - 25:10
3 Lodewijk Mortelmans : Saïdjah´s lied voor pianosolo (La chanson de Saïdjah, 1929) - 4:14
4 Richard Hol : Saïdjah voor piano en cello (1861) - 6:15
5 Martien Beversluis / Karel Albert : Multatuli herdacht, hoorspel voor kamerorkest, spreekstemmen en spreekkoor  (Commémoration de Multatuli, 1937) - 14:43